Udvikling, strategi, professionelle, partnerdreven, partnerudvikling

Udvikling af professionelle og videnstunge organisationer - en hård nød at knække!

Videnstunge organisationer er anderledes og derfor virker de gængse ledelsesmetoder ikke helt som forventet, når konsulenter og HR-specialister søger at facilitere udvikling. Både ledere og flertallet af medarbejderne i professionelle organisationer er tunge specialister, der er mere interesset i at køre deres egen opgaveløsning end at bidrage og deltage i det fælles arbejde med at udvikle organisationen. Det er også det de er sat i verden til at gøre, men effektive komplekse organisationer kræver samarbejde og fokus på den fælles arbejdsplads. Vores rådgivning bygger på en dyb viden om den måde denne type organisation fungerer og kan derfor bedre sætte udvikling i gang, der kan professionalisere organisation og ledelse. En ledelse, der matcher det høje vidensniveau arbejdet i organisationen i forvejen bygger på. 

Udgangspunktet kan både være udvikling af de enkelte deltagere, teamet eller organisationen eller en kombination. Bévort Competence sammensætter og gennemfører et program, der tager udgangspunkt i lige dele faglig soliditet og personligt engagement. Bévort Competence råder over et stort netværk af kompetente spillere, som kan indgå i et sådant forløb.

Vi har i begyndelsen af 2016 gennemført et strategiforløb for partnervirksomheden Sadolin & Albæk i samarbejde med Kraft & Partners til stor tilfredshed for partnergruppen i S&A (se Referencer).

Frans er certificeret i værktøjet JTI - Jungiansk Typeindikator (og MBTI), er Executive Coach i Coaching Baseret Ledelse fra The Coaching Company og har gennemgået en Coaching og 
Facilitator-uddannelse fra Strandgårdgruppen.

(Se interview i revisorernes blad Signatur og artikel med Flemming Poulfelt i Firmaprofil/downloads)

Nyhedsbrev


Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil modtage en e-mail, når der er nyheder fra Bévort Competence

Tilmelding nyhedsbrev